Sostenibilitat

Ens agrada la natura!

 

El Càmping Clarà és un establiment compromès amb el medi ambient, sentim la necessitat que el nostre espectacular entorn ho segueixi sent. Respectem l’entorn natural, social i mediambiental a través d’una sèrie de mesures basades en criteris de sostenibilitat en el nostre dia a dia, tractant de conservar els recursos naturals, paisatgístics i culturals de la zona:

 

  • Abundant vegetació, majoritàriament autòctona i de baixes necessitats hídriques
  • Mesures d’estalvi elèctric
  • Sistema integrat d’estalvi d’aigua
  • Mesures d’estalvi de gas (aprofitament de l’energia solar per escalfar l’aigua calenta sanitària)
  • Disposem d’una àrea de recollida selectiva de residus, on se separen en contenidors independents els plàstics i les llaunes, paper i cartró, vidre, matèria orgànica i els desfets
  • Recollida de piles usades
  • Recollida de bombetes usades
  • Recollida d’envasos de butà d’un sòl ús
  • Recollida d’oli de cuina usat
  • Gestió d’altres tipus de materials, tals com fustes, ferros, fluorescents, pneumàtics, lones, etc., que són duts a la deixalleria municipal autoritzada.