Reglament del càmping

Authentic mediterranean

El Càmping disposa d’un reglament intern que qualsevol persona que s’inscrigui al càmping i/o hi accedeixi té l’obligació de complir.

Forma part d’aquest reglament qualsevol disposició particular del Càmping que s’exposi públicament.

 

 • ACCÉS CÀMPING: L’accés al recinte del càmping i la utilització dels serveis està reservat a aquelles persones que hagin contractat la seva estada.

  La Direcció del Càmping es reserva el dret d’admissió i cancel·larà el contracte als clients que destorbin la pau, faltin a les normes elementals de convivència social i d’educació i, en general, no respectin els principis de la vida civilitzada establerts en aquest Reglament Oficial i en el Règim Interior de Càmping de la F.C.C.

 • RECEPCIÓ: Estem a la seva disposició per atendre’l personalment i per informar sobre els serveis que el càmping i la zona ofereixen, així com: reserves, informació turística, venda d’entrades, excursions, postals, segells i connexions WiFi o lloguer de caixes de seguretat, bicicletes i neveres. Si us plau, no dubti a demanar la nostra ajuda per a qualsevol altra informació.
 • INSCRIPCIÓ: Els clients han de formalitzar el contracte d’inscripció a la Recepció en el moment de la seva arribada, indicant exactament el nombre de persones, vehicles i qualsevol altre element subjecte a tarifa. El contracte estarà signat pel client, que acceptarà així les seves clàusules. Qualsevol modificació del que hagi estat declarat ha de ser comunicada a la Recepció immediatament. El titular de la fitxa d’inscripció haurà de ser major d’edat i serà el responsable de tots els actes i perjudicis que puguin ocasionar ell i/o els seus acompanyants. L’estada es pagarà, en la seva totalitat, en el moment de la inscripció.
 • PARCEL·LES: L’hora d’arribada és de 1200h a 2300h. El nombre màxim d’ocupants per parcel·la és de 6 persones, nens inclosos. Només podrà ocupar la seva parcel·la una vegada disposi del contracte d’entrada en el què està especificat el número de la parcel·la.

El personal de recepció i vigilància els indicarà el seu emplaçament i els donarà les instruccions per a la seva correcta instal·lació, tals com la tenda-cuina se situarà a la part que dóna al carrer i s’haurà de deixar l’espai pel cotxe.

Està totalment prohibit canviar la parcel·la que li ha estat assignada a la seva arribada sense comunicar-ho a la Recepció, així com també instal·lar tendals, ombratges, tanques de separació,  lligar cordes als arbres a una alçada inferior a 1,80m o qualsevol altre element pel qual no s’hagi obtingut autorització prèvia.

El vehicle haurà de romandre dins la parcel·la (sempre que aquesta ho permeti) o en el lloc que el personal de recepció o vigilància li assigni. No és permès aparcar el vehicle a parcel·les desocupades o en els carrers del càmping.

Sortida: La jornada de càmping s’acaba a les 1200h del migdia. Les sortides posteriors a aquesta hora suposaran una jornada més.

  • BUNGALOWS I ESTUDIS: L’hora d’arribada és a partir de les 1600h. Tan sols podrà ocupar el seu allotjament una vegada disposi del contracte d’entrada on està especificat el número d’allotjament. No és permès col·locar cap mena de tenda a l’exterior dels allotjaments. Tots els allotjaments disposen d’un  inventari on hi consten els estris dels que estan proveïts. En cas de trobar a faltar alguna cosa, no dubti en comunicar-ho a la Recepció per a la seva reposició. Els allotjaments no inclouen roba de llit ni tovalloles, si no està previst a la seva reserva. En el moment de la inscripció se li demanarà un dipòsit de 100€ que li seran retornats a la sortida, sempre que deixi el bungalow en bones condicions. Aparqui el seu vehicle, exclusivament, a la plaça assignada (es permet un sol vehicle per allotjament).

Sortida: L’allotjament ha de ser desocupat abans de les 1200h del migdia.

  • PAGAMENT DE L’ESTADA: L’estada ha de ser pagada, en la seva totalitat, a l’arribada. Acceptem efectiu i targeta de crèdit/dèbit. En cas que la seva arribada fos posterior a la data d’arribada contractada, sempre amb avís previ per escrit, i/o la sortida fos anterior a la data de sortida contractada, caldrà abonar la totalitat de l’ estada contractada.

En el cas de forfaits, les condicions de pagament es regiran d’acord amb el seu contracte particular.

  • VISITES: Estan permeses sempre i quan es registrin a Recepció mitjançant l’entrega del DNI o Passaport. Si la visita supera 2 hores, s’haurà d’abonar l’estada segons la tarifa vigent. Les visites no tenen dret a entrar amb el vehicle al càmping.
  • HORARI DE DESCANS (de 1400h a 1700h i de 2200h a 2400h): Durant les hores de descans es prega als clients disminuir l’ús del vehicles i reduir el volum de televisors, ràdios i aparells similars.
  • HORES DE SILENCI (de 2400h a 800h): Durant aquestes hores i en benefici de tots, hi ha d’haver silenci absolut i no és permesa la circulació de vehicles. Així mateix, i per tal d’evitar molèsties als veïns, no es permet llençar escombraries als contenidors, ni fer ús de piques y rentadors. Televisors, ràdios i aparells similars, es permeten a un volum apropiat. Tot i així, si la Direcció ho considera oportú, pot prohibir-ne l’ús.
  • TENDES O CARAVANES DESOCUPADES: Es considerarà que els equips que quedin desocupats sense permís de la Recepció han estat abandonats pel seu propietari i seran retirats pel personal del Càmping, que en podrà disposar lliurement i quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament posterior.
  • CIRCULACIÓ DE VEHICLES: La velocitat màxima permesa dins del recinte és de 10km/h. Per tal de no molestar el descans dels altres campistes, es prega que els vehicles no s’utilitzin durant les hores de descans i se’n prohibeix totalment l’ús de 2400h a 800h,  excepte en situacions d’emergència prèviament autoritzades. Tota persona que arribi o desitgi sortir dins de l’horari de silenci, ha de deixar el vehicle estacionat fora del recinte del càmping.

Es prohibeix l’ús innecessari de vehicles de motor a l’interior del càmping.

  • BICICLETES: Queda totalment prohibit circular de manera perillosa o competitiva, així com el seu ús de 2100h a 800h. Els ciclistes respectaran, en tot moment, les senyalitzacions de circulació.
  • ANIMALS DOMÈSTICS: Estan permesos a les parcel·les i en alguns allotjaments, sempre prèvia inscripció. Cal tenir-los lligats i controlats en tot moment (no està permès deixar-los sols). Segons la llei d’animals de companyia, estaran degudament identificats i hauran de tenir l’assegurança de Responsabilitat Civil, el certificat sanitari i el model de certificat veterinari o passaport segons la seva espècie. No es permeten els gossos considerats perillosos segons la normativa de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que els animals domèstics facin les seves necessitats al càmping, el propietari les haurà de recollir i seran els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar.  Estan prohibits als banys, bar, restaurant, supermercat i recepció.

 • PARC INFANTIL: D’ús exclusiu per a nens d’entre 3 i 10 anys, els quals hauran d’anar acompanyats d’un adult. Aquestes zones no disposen de vigilància. El càmping declina tota responsabilitat als pares/tutors, que seran responsables de la seguretat dels seus fills.
 • FONTS: Les fonts del càmping subministren aigua potable, per tant, són per l’ús exclusiu de recollida d’aigua. Per evidents motius d’higiene, no es permet utilitzar les fonts per a cap mena de neteja personal o d’altres, com neteja de peus, sabates o animals. Per a la neteja d’estris de cuina y roba disposen de piques i safareigs, adequades per a tal ús. Tampoc s’hi pot buidar cap mena de substància, tal com restes de menjar o el vàter químic.
 • AIGÜES RESIDUALS: És obligatori l’ús dels recipients corresponents; cal buidar-los únicament i exclusivament als WC químics situats al bloc de sanitaris.
 • SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC: Els cables elèctrics han de tenir presa de terra i han d’estar degudament aïllats. No s’autoritzen les connexions elèctriques a l’exterior. Cada parcel·la disposa d’una única connexió d’electricitat. Es recomana, per raons de seguretat, es desendolli la electricitat quan no es pernocti. Les portes de les caixes de subministrament han d’estar sempre tancades.
 • RENTAT DE COTXES: El càmping disposa d’un lloc apropiat per a rentar cotxes; no està permès rentar-los a qualsevol altra part del càmping.
 • CARTELLS: Queda totalment prohibit de fixar cartells al mobiliari o als arbres del càmping.
 • BARBACOES: És prohibit d’encendre sobre el terreny qualsevol mena de foc, exceptuant les cuines de gas butà o les barbacoes portàtils amb carbó vegetal, sempre allunyades de caravanes, tendes, arbres i vegetació (es recomana a la zona de la parcel·la que toca al carrer) i adoptant sempre les màximes mesures de seguretat i quan les condicions atmosfèriques ho permetin. Aquesta norma està subjecta a variacions, depenent de les mesures preventives forestals de la Generalitat de Catalunya.
 • JARDINS: Cal respectar les plantes, els arbres i els jardins.
 • BOGADERIA: El càmping disposa de rentadores i assecadora d’autoservei. La Direcció del Càmping no es fa responsable dels possibles danys, destenyits o altres desperfectes que pugui patir la roba. Si requereixen el servei de planxa, si us plau, contactin amb la Recepció.
 • DEIXALLERIA: El càmping fa recollida selectiva d’escombraries. Si us plau, ajudi’ns a respectar el medi ambient utilitzant els recipients apropiats per a dipositar les deixalles, i mai a les parcel·les o a les zones comunes.
 • SEGURETAT: La Direcció no es fa responsable del robatori, pèrdua o dany incorregut durant la seva estada al Càmping. Per tant, es recomana no deixar objectes de valor a la vista i tancar portes i finestres quan surtin del seu allotjament. Per a més seguretat, pot utilitzar el servei de lloguer de caixes fortes de Recepció. Així mateix, no respon dels danys causats per tempestes, incendi o força major. Tots els campistes han de tenir una assegurança de responsabilitat civil a tercers.
 • QUEIXES I SUGGERMIENTS: Tot client està obligat a conservar, tenir cura i mantenir totes les instal·lacions i accessoris en perfectes condicions. Qualsevol dany, desperfecte o trencadissa que es causi, haurà de ser pagada íntegrament al càmping.

 

Amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i serveis, els preguem que ens comuniquin les anomalies que observin i es dirigeixin a Recepció per a efectuar qualsevol tipus de suggeriment o queixa. El nostre desig és millorar les instal·lacions i els serveis dia a dia.

Agraïm la seva col·laboració i li desitgem una agradable estada a Càmping Clarà.

Passeig Miramar, 276
43830 - Torredembarra - Tarragona
Costa Daurada - Catalunya - Espanya