Sostenibilitat

Authentic mediterranean

El Càmping Clarà és un establiment compromès amb el medi ambient, sentim la necessitat que el nostre espectacular entorn ho segueixi sent. Respectem l’entorn natural, social i mediambiental a través d’una sèrie de mesures basades en criteris de sostenibilitat en el nostre dia a dia, tractant de conservar els recursos naturals, paisatgístics i culturals de la zona:

  • Abundant vegetació, majoritàriament autòctona i de baixes necessitats hídriques
  • Mesures d’estalvi elèctric
  • Sistema integrat d’estalvi d’aigua
  • Mesures d’estalvi de gas (aprofitament de l’energia solar per escalfar l’aigua calenta sanitària)
  • Disposem d’una àrea de recollida selectiva de residus, on se separen en contenidors independents els plàstics i les llaunes, paper i cartró, vidre, matèria orgànica i els desfets
  • Recollida de piles usades
  • Recollida de bombetes usades
  • Recollida d’envasos de butà d’un sòl ús
  • Recollida d’oli de cuina usat
  • Gestió d’altres tipus de materials, tals com fustes, ferros, fluorescents, pneumàtics, lones, etc., que són duts a la deixalleria municipal autoritzada.