Sostenibilitat

El Càmping Clarà és un establiment compromès amb el medi ambient, sentim la necessitat que el nostre espectacular entorn ho segueixi sent. Respectem l’entorn natural, social i mediambiental a través d’una sèrie de mesures basades en criteris de sostenibilitat en el nostre dia a dia, tractant de conservar els recursos naturals, paisatgístics i culturals de la zona:

Sostenibilitat

Abundant vegetació, majoritàriament autòctona i de baixes necessitats hídriques

Sostenibilitat

Mesures d’estalvi elèctric

Sostenibilitat

Sistema integrat d’estalvi d’aigua

Sostenibilitat

Mesures d’estalvi de gas (aprofitament de l’energia solar per escalfar l’aigua calenta sanitària)

Sostenibilitat

Recollida de piles usades

Sostenibilitat

Recollida de bombetes usades

Sostenibilitat

Disposem d’una àrea de recollida selectiva de residus, on se separen en contenidors independents els plàstics i les llaunes, paper i cartró, vidre, matèria orgànica i els desfets

Sostenibilitat

Recollida d’envasos de butà d’un sòl ús

Sostenibilitat

Recollida d’oli de cuina usat

Sostenibilitat

Gestió d’altres tipus de materials, tals com fustes, ferros, fluorescents, pneumàtics, lones, etc., que són duts a la deixalleria municipal autoritzada.